Migränbehandling

Migränbehandling

Migränbehandling

Behandling av migrän med injektioner
Utforska en effektiv metod för behandling av migrän och spänningshuvudvärk med hjälp av injektioner. Vår metod är utformad för att erbjuda lindring från symtomen på migränanfall och kan vara ett alternativ för dem som lider av svår migrän med illamående eller kräkningar.

Möjliga förbättringar kan märkas inom en tidsram på tre till sju dagar efter behandlingen. Vi har framgångsrikt hjälpt många individer att hantera migrän och minska behovet av smärtstillande tabletter över årens lopp. Om du är intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta oss.

Behandling med injektioner av botulinumtoxin typ A (Botox®) för kronisk migrän är ett välkänt alternativ för vissa patienter som inte har haft tillfredsställande resultat med andra behandlingsmetoder. Botox® är en neurotoxin som administreras via injektioner och har visat sig kunna reducera frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker hos vissa individer.

Studier och klinisk forskning har undersökt effekterna av Botox®-injektioner för behandling av kronisk migrän. En metaanalys publicerad i "The Journal of Headache and Pain" fann att behandling med Botox® ledde till en signifikant minskning av antalet migrändagar per månad hos vissa patienter jämfört med placebo.[1]

Det är viktigt att notera att resultaten av behandling med Botox® kan variera mellan individer, och inte alla patienter upplever samma grad av lindring från sina migränsymtom. Dessutom kan behandlingen ha biverkningar och risker som patienter bör vara medvetna om innan de bestämmer sig för att genomgå den.

Sammanfattningsvis kan behandling med Botox®-injektioner vara ett övervägande för vissa patienter med kronisk migrän. Det är dock viktigt att diskutera behandlingsalternativ och förväntningar med en kvalificerad läkare innan beslut fattas om behandling.

Referens:
Meta-analysis of efficacy and safety of botulinum therapy for chronic migraine: A systematic review and meta-analysis of randomized double-blind controlled trials.

Behandling av migrän med injektioner
Utforska en effektiv metod för behandling av migrän och spänningshuvudvärk med hjälp av injektioner. Vår metod är utformad för att erbjuda lindring från symtomen på migränanfall och kan vara ett alternativ för dem som lider av svår migrän med illamående eller kräkningar.

Möjliga förbättringar kan märkas inom en tidsram på tre till sju dagar efter behandlingen. Vi har framgångsrikt hjälpt många individer att hantera migrän och minska behovet av smärtstillande tabletter över årens lopp. Om du är intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta oss.

Behandling med injektioner av botulinumtoxin typ A (Botox®) för kronisk migrän är ett välkänt alternativ för vissa patienter som inte har haft tillfredsställande resultat med andra behandlingsmetoder. Botox® är en neurotoxin som administreras via injektioner och har visat sig kunna reducera frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker hos vissa individer.

Studier och klinisk forskning har undersökt effekterna av Botox®-injektioner för behandling av kronisk migrän. En metaanalys publicerad i "The Journal of Headache and Pain" fann att behandling med Botox® ledde till en signifikant minskning av antalet migrändagar per månad hos vissa patienter jämfört med placebo.[1]

Det är viktigt att notera att resultaten av behandling med Botox® kan variera mellan individer, och inte alla patienter upplever samma grad av lindring från sina migränsymtom. Dessutom kan behandlingen ha biverkningar och risker som patienter bör vara medvetna om innan de bestämmer sig för att genomgå den.

Sammanfattningsvis kan behandling med Botox®-injektioner vara ett övervägande för vissa patienter med kronisk migrän. Det är dock viktigt att diskutera behandlingsalternativ och förväntningar med en kvalificerad läkare innan beslut fattas om behandling.

Referens:
Meta-analysis of efficacy and safety of botulinum therapy for chronic migraine: A systematic review and meta-analysis of randomized double-blind controlled trials.

Migränbehandling

Nybesök/bedömning/återbesök: 2500 kr

Vid konstaterad migrän ingår ditt läkemedel, Botox i högkostnadsskyddet. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din väg mot välbefinnande och hälsa!

Vid frågor kontakta oss på 08-716 12 25

Pris

2 500 kronor/behandling

Boka tid här

Migränbehandling

Nybesök/Bedömning/återbesök: 2500 kr

Vid konstaterad migrän ingår ditt läkemedel, Botox i högkostnadsskyddet. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din väg mot välbefinnande och hälsa! Vid frågor kontakta oss på 08-716 12 25

Pris

2 500 kronor/behandling

Boka tid här

Våra läkare på mottagningen:

Doktor Yngve Hallström, Neurolog och kronisk migränspecialist
Föreläsning med Doktor Yngve Hallström

Doktor Fritjof Sjögren, Kirurg
Doktor Leif Maseng, Onkolog och företagsläkare

Dr Yngve Hallström

Våra läkare på mottagningen:

Doktor Yngve Hallström, Neurolog och kronisk migränspecialist
Föreläsning med Doktor Yngve Hallström

Doktor Fritjof Sjögren, Kirurg
Doktor Leif Maseng, Onkolog och företagsläkare