För vårdgivare

Adxto jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika vårdutvecklingsprojekt i samarbete med apotek, sjukvården och läkemedelsindustrin.
Uppdragen har fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål.

För vårdgivare

Adxto jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika vårdutvecklingsprojekt i samarbete med apotek, sjukvården och läkemedelsindustrin.
Uppdragen har fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål.

För vårdgivare

Adxto jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika vårdutvecklingsprojekt i samarbete med apotek, sjukvården och läkemedelsindustrin.
Uppdragen har fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål.

Är din patient i behov av intravenös järnbehandling?

Förskriv infusion Ferinject och låt oss sköta administreringen!

Vi erbjuder vårdgivare möjlighet att ordinera läkemedel för järninfusion och få det administrerat på vår infusionsmottagning intill Hötorget i Stockholm. Tjänsten erbjuds för patienter och remitterande mottagning. Syftet är att kunna erbjuda läkare och mottagningar, som saknar lämpliga lokaler eller resurser, en möjlighet att ge infusionsbehandling.

Vi sätter stort värde på att bemöta alla patienter på ett trevligt och respektfullt sätt. Vi sätter patienten i centrum och vår servicegrad är hög. Alla patienter erbjuds kaffe/te och smörgås under besöket.

Vi kommer gärna ut till er och presenterar oss och vår verksamhet för att berätta mer om hur ett samarbete kan gå till.

Här beskriver vi hur administrering av Ferinject går till på Adxto.

Är din patient i behov av intravenös järnbehandling?

Förskriv infusion Ferinject och låt oss sköta administreringen!

Vi erbjuder er som vårdgivare en möjlighet att ordinera läkemedel för järninfusion och få det administrerat på vår infusionsmottagning intill Hötorget i Stockholm. Tjänsten erbjuds för patienter och remitterande mottagning. Syftet är att kunna erbjuda läkare och mottagningar, som saknar lämpliga lokaler eller resurser, en möjlighet att ge infusionsbehandling.

Vi sätter stort värde på att bemöta alla patienter på ett trevligt och respektfullt sätt. Vi sätter patienten i centrum och vår servicegrad är hög. Alla patienter erbjuds kaffe/te och smörgås under besöket.

Vi kommer gärna ut till er och presenterar oss och vår verksamhet för att berätta mer om hur ett samarbete kan gå till.

Här beskriver vi hur administrering av Ferinject går till på Adxto.