Vårdmottagning

Adxto Care driver en vårdmottagning centralt beläget på Kungsgatan invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Vi genomför även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar och hälsotesteter.

Vaccinationer

På uppdrag av Apoteket AB ansvarar Adxto Care för vaccinationsmottagningar över hela Sverige. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten och på ett patientsäkert sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Legitimerade sjuksköterskor vaccinerar och infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon.

Om oss

Adxto Care, registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen, är ett innovativt vårdbolag som startades 2007. Vårt mål är att lösa utmaningar i vården som ordinarie vård inte redan har löst. Därav namnet Adxto som står för "Add Xtra to" healthcare.

Vi jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika utvecklingsprojekt. Vi har startat en egen klinik på Kungsgatan vid Hötorget där våra egna sjuksköterskor utför bland annat läkemedelsinfusioner, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar och hälsotester.

Samarbeta
med oss

Vårt uppdrag

Adxto Cares uppdrag består idag av olika typer av projekt där syftet är förbättrade behandlingsresultat via ökad följsamhet, utbildningsinsatser och strukturerad uppföljning. Alla projekt bedrivs integrerat med ordinarie vårdgivare och genomförs av specialutbildade sjuksköterskor.

En del av Adxto Group
Mer än 20 års erfarenhet


LÄS MER