Vårdmottagning

Adxto Care driver en vårdmottagning centralt beläget på Kungsgatan invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Vi genomför även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar och hälsotesteter.

Solutions

Adxto har sedan 2007 utvecklat och genomfört över 50 program för att stötta patienter i Norden och Asien i syfte att förbättra följsamhet till patienters behandling. För att uppnå följsamhet är det viktigt att stödprogrammen är utformade som en kombination av utbildning, motivation och support. Varje program är unikt gällande val av aktiviteter, metod (digitalt och/eller personlig uppföljning av tex SSK) samt längd. Vår plattform är utvecklad för att kunna skräddarsy ett lämpligt program för er/era produkter och patienter.

Om oss

Adxto Care, registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen, är ett innovativt vårdbolag som startades 2007. Vårt mål är att lösa utmaningar i vården som ordinarie vård inte redan har löst. Därav namnet Adxto som står för "Add Xtra to" healthcare.

Vi jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika utvecklingsprojekt. Vi har startat en egen klinik på Kungsgatan vid Hötorget där våra egna sjuksköterskor utför bland annat läkemedelsinfusioner, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar och hälsotester.

Samarbeta
med oss

Vårt uppdrag

Adxto Cares uppdrag består idag av olika typer av projekt där syftet är förbättrade behandlingsresultat via ökad följsamhet, utbildningsinsatser och strukturerad uppföljning. Alla projekt bedrivs integrerat med ordinarie vårdgivare och genomförs av specialutbildade sjuksköterskor.