Våra tjänster

Vårdmottagning

Adxto Care driver en vårdmottagning centralt beläget på Kungsgatan invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Vi genomför även spirometriundersökningar och utfärdar läkarintyg.

Vaccinationer

På uppdrag av Apoteket AB ansvarar Adxto Care för vaccinationsmottagningar över hela Sverige. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten och på ett patientsäkert sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Legitimerade sjuksköterskor vaccinerar och infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon. Vi erbjuder även vissa andra hälsotjänster såsom blodtryckskoll, blodsockerkoll, spirometrier, svalgprover, kapillärprover och allergikoll.

Vaccinationer

På uppdrag av Apoteket AB ansvarar Adxto Care för vaccinationsmottagningar över hela Sverige. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten och därigenom på ett patientsäkert och seriöst sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Legitimerade sjuksköterskor vaccinerar och infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon.

Patientsupport

Våra sjuksköterskor jobbar med patientsupport genom en mjukvara utvecklad av Adxto Solutions. Adxto PSP är ett patientsupportprogram som via mail, sms, enkäter och telefonsamtal från en sjuksköterska bidrar till ökad följsamhet vid användning av läkemedel. Vi har även utvecklat en molnbaserad tjänst i form av en digital plattform, Adxto xBook, som konfigureras efter olika projekts behov. Den används av vårdpersonal för att mäta vårdresultat genom bland annat påminnelser, att-göra-listor och protokollföring.

Expert Nurse

Vi har specialutbildade sjuksköterskor som finns som stöd till flera kliniker och bidrar till ökad kvalitet genom utbildning, support och motivation.

Expert Nurse

Vi har specialutbildade sjuksköterskor som finns som stöd till flera kliniker och bidrar till ökad kvalitet genom utbildning, support och motivation.

Site Nurse Support

Vi jobbar med att hyra ut sjuksköterskor som under en begränsad tid hjälper en klinik eller ett sjukhus att utveckla kvaliteten och lösa specifika utmaningar i vården.