Om oss

Uppdraget

Adxto Cares uppdrag består idag av olika typer av projekt där syftet är förbättrade behandlingsresultat via ökad följsamhet, utbildningsinsatser och strukturerad uppföljning. Alla projekt bedrivs integrerat med ordinarie vårdgivare och genomförs av specialutbildade sjuksköterskor.

Exempel på våra uppdrag och samarbeten med vården

 • Patientsupport i samverkan med apotek och kliniker
 • Konsultuppdrag för att utreda utmaningar i vården
 • Support och utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal
 • Medicinska behandlingar i hemmet för patienter med ovanliga sjukdomar
 • Kliniska studier i hemmet
  • Egna forskningscentra i Stockholm
  • Samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri
  • Pilotprojekt för införande av nya behandlingsmetoder
  • Datainsamling/ Kvalitetsuppföljning