Nattarbete

Anställda som arbetar minst tre timmar under natten mellan kl. 22.00-07.00 eller arbetar minst 38% av årsarbetstiden på natten, måste erbjudas läkarundersökning av arbetsgivaren. Den medicinska kontrollen ska genomföras innan anställningen inleds och därefter vart sjätte år. Efter 50 års ålder ska läkarundersökningen erbjudas vart tredje år.

    Undersökningen innebär:
  • Besök hos sjuksköterska. Arbetstagaren lämnar ett urinprov samt fyller i en hälsoenkät.
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och urinprov.
  • Om allt ser bra ut utfärdas ett intyg för nattarbete.

Pris: 1 200 kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till [email protected]