Läkarintyg avseende förlängning av högre körkortsbehörighet

För att ta körkort eller förnya körkort för buss, tung lastbil och tungt släpfordon, krävs ett särskilt läkarintyg (körkortsbehörighet gällande grupp II och III = C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE). Intyget måste förnyas vart 5:e år från det år du fyller 45. Adxto Care kan hjälpa till med detta.

Gäller ej personer som fått sitt körkort återkallat av tranportstyrelsen.

Tag med: giltig legitimation samt glasögon/linser om du använder det.

Undersökningen innebär:

  1. Besök hos sjuksköterska för synundersökning och urinprov.
  2. Formulär från Transportstyrelsen måste fyllas i, i samband med läkarbesöket.

Ta med detta om du fått det skickat till dig.

Finns även att ladda ner här

  1. Läkarbesök med undersökning och utvärdering av synundersökning samt urinprov.
  2. Om allt ser bra ut utfärdas ett läkarintyg avseende förlängning av högre körkortsbehörighet.

Pris: 1 200 kr (inkl. moms)

Boka din undersökning genom att mejla till [email protected] eller ring 08-586 334 90