Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

    Undersökningen innebär:
  • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät.
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster

Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till [email protected]