1NIPT Harmony

Harmony NIPT analyserar fostrets DNA, vilket finns i små mängder i moderns blod under graviditeten. Just analysen av DNA gör provet mycket tillförlitligt – 99 procent av de vanligaste kromosomavvikelserna upptäcks med Harmony NIPT. Testet är det mest beprövade på marknaden med över en miljon genomförda fosterprov.

Harmony NIPT är ett blodprovsbaserat screeningtest som går att genomföra redan från graviditetsvecka 10. Testet är mycket säkert och ger dig klara besked om sannolikheten för Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. Du kan även välja till analys av fostrets kön, könskromosomavvikelser (Turners och Klinefelters syndrom) och så kallat 22q11-deletionssyndromet. 

Boka tid här alternativt skickar du ett mail till [email protected], där du anger NIPT + ditt ordernummer som du får av oss när du köpt NIPT-testet.

1NIPT Dynamic Code

Adxto Care utför blodprovstagning för Dynamic Code, Panorama NIPT
Som blivande förälder oroar man sig för sitt ofödda barns hälsa. Det är naturligt. Med Panorama® NIPT får ni säkra svar om ni har en hög eller låg risk för avvikelser, redan från nionde veckan. Specialistrådgivning både inför köp, samt efter du fått svar, erbjuds. Panorama® är ett icke-invasivt prenatalt screeningtest (NIPT, Non-Invasive Prenatal Test), som visar ditt ofödda barns risk för genetiska avvikelser. Med ett NIPT-test analyserar man DNA från fostret via ett vanligt venöst blodprov från mamman.

Ta reda på viktig information och om hur du går till väga Dynamicode/dna-tester/familj

När du köpt och betalat för ett Panorama NIPT, skriver du ut och fyller i patientsamtycke samt beställningsformulär och tar med dig dessa plus orderbekräftelse till din valda mottagning. De tar emot dina formulär, tar ditt blodprov och skickar allt till laboratoriet. Provtagaren har ej möjlighet att svara på frågor om Panorama NIPT, men du är välkommen att kontakta vår support:

013-465 53 23 eller [email protected]

Boka tid här alternativt skickar du ett mail till [email protected], där du anger NIPT + ditt ordernummer som du får av oss när du köpt NIPT-testet.

1Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

  • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster
Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till [email protected]

1Arbete med asbest

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

  • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat. Lungröntgen
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm
  • Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250 kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till [email protected]

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna

1Tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras inna arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

  • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov
  • Läkarbesök med utvärdering av provsvar
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Pris: 2 250 kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till [email protected]

Vårdmottagning

Mottagningen Hötorget

Vår klinik ligger alldeles invid Hötorget. Här tar våra sjuksköterskor emot patienterna i en lugn och trevlig miljö. Behandlingarna ges i sköna fåtöljer i hemmiljö. Kaffe/te och smörgås serveras och det finns även möjlighet att titta på TV, läsa tidningar och surfa gratis via Wi-Fi.

Infusioner

Infusionsmottagningen har öppet flera dagar i veckan både dag- och kvällstid så att patienterna kan komma för sin behandling när det passar dem själva.

Om vi inte svarar på telefon, lämna gärna ett meddelande eller skicka ett mail till [email protected] så återkommer vi så fort som möjligt.

Infusioner

Infusionsmottagningen har öppet flera dagar i veckan både dag- och kvällstid så att patienterna kan komma för sin behandling när det passar dem själva.

Om vi inte svarar på telefon, lämna gärna ett meddelande eller skicka ett mail till [email protected] så återkommer vi så fort som möjligt.

Medicinska kontroller & Läkarintyg

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs och erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer. Kontrollerna är obligatoriska för att arbetstagaren ska få arbeta inom respektive område.

Vill du veta mer om lagstadgade medicinska kontroller?

På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vilka kontroller som måste utföras, vilka tjänster som erbjuds och vad arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda.

Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt miljöarbete

Övergripande föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet

Vi utför medicinska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg

Härdplaster

Arbete med fibrosframkallande damm

Arbete med bly

Nattarbete

Läkarintyg avseende förlängning av högre körkortsbehörighet

Boka läkarundersökning här

Hitta hit