Vaccinationer & hälsotjänster

Nu kan du vaccinera dig på apotek

Adxto Care driver vaccinationsmottagningar i egen regi, på uppdrag av Apoteket AB. Vårt ansvar är att på ett patientsäkert sätt ge reseråd, ordinera och vaccinera kunder med de vanligaste resevaccinerna, TBE, influensa och grundvaccinationer.

Syftet är att öka tillgängligheten och på ett patientsäkert sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Vaccinationer utförs av legitimerade sjuksköterskor med adekvat utbildning och skriftlig delegering från infektionsläkare. Infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon för rådgivning och ordination när så krävs.

Vi erbjuder även vissa andra hälsotjänster såsom blodtryckskoll, blodsockerkoll, spirometrier, svalgprover, kapillärprover och allergikoll.

För information om vilka apotek som erbjuder tjänsten, öppettider, priser samt aktuella vaccinationer, klicka här