Arbete med fibrosframkallande damm

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

    Undersökningen innebär:
  • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät.
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
  • Lungröntgen.
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm.

Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250 kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till [email protected]

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna