Arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras inna arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

    Undersökningen innebär:
  • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov.
  • Läkarbesök med utvärdering av provsvar.
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete medbly.

Pris: 2 250 kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till [email protected]